ALATI

Automatska presa za šestougano presovanje neizolovanih kablovskih papučica - Feman
Presa za hilzne - Feman
Ručna presa za presovanje neizolovanih bakarnih papučica i čaura - Feman
Ručna presa za neizolovane papučice - Feman