MODULARNI PROGRAM

Modularne komponente predstavljaju inovativno i funkcionalno rešenje, mogu se lako kombinovati i kasnije menjati ili premeštati u postojećem sklopu.

Vrhunski dizajn i materijali stižu iz Aling Conela i Metalke Majur.

Sklopke 1M Aling Mode
Tasteri 1M Aling Mode
Sklopke 2M Aling Mode
Tasteri 2M Aling Mode
Tasteri za sklopku jednostruki Aling Mode
Tasteri za sklopku jednostruki sa indikacijom Aling Mode
Tasteri za sklopku dvostruki Aling Mode
Tasteri za sklopku dvostruki sa indikacijom Aling Mode
1M tasteri sa tipkalom Metalka Majur
1M sklopke sa tipkalom Metalka Majur
1M tasteri bez tipkala Metalka Majur
1M sklopke bez tipkala Metalka Majur
1M regulatori svetla Metalka Majur
2M regulatori svetla Metalka Majur