KABLOVSKI PRIBOR

Super UNIMAX stezaljka
AL - UNIMAX univerzalna odvojna stezaljka
AL-CU kombinovana odvojna stezaljka
FIDOS stezaljka
Zatezne stezaljke
Automatske hvataljke
Čaure
Bakarni češljevi
Izolovane kablovske papučice
Neizolovane kablovske papučice
Izolovane vodonepropusne AL-CU bimetalne papučice
Neizolovane hilzne za licnaste provodnike